на головну

центральна районна бібліотека

 • Нові надходження
 • Віртуальні виставки
 • Бібліотекарю
 • Акція "Книга - в подарунок бібліотеці"
 • Видатні постаті Сокальщини
 • Василь Бобинський

  бібліотека для дітей

  інтернет центр

  Пункт доступу громадян до інформації;

  творчість наших читачів

  корисні лінки

  наш край

  контакти

  архіви

  книга гостей


  багато цікавої інформації про м.Сокаль та Сокальщину можна прочитати, завітавши на сторінку

  www.sokal.lviv.ua Сокаль і Сокальщина

   

   

  Google

   

  RAM counter  Покажчик

  Покажчик

  ПЕРЕДМОВА

  Земля Сокальська … В її історії, як і в історії кожного краю, міста чи навіть малого села, наче в краплині води, відбиті вікопомні сторінки історії українського народу, його культура, його чарівна, співучо – пісенна душа, його радощі і надії. Предки заповіли нам любити свій край, берегти його природу і пам’ятки історії та культури, шанувати рідну мову, національні традиції, впроваджувати їх в сучасний побут, передати все це нащадкам.

  Історія Сокальщини, її громадсько-політичне життя, охорона природи і раціональне використання природних ресурсів, розвиток господарства, торгівлі, ремесел, науки культури, освіти висвітлюються в численній літературі. Ознайомлення з нею допоможе оглянути славний шлях цього чудового, мальовничого куточка української землі. Це і є метою даного покажчика літератури, який адресується громадським діячам, політологам, історикам, вчителям, студентам, краєзнавцям, бібліотечним працівникам. Він буде корисним і для широкого кола читачів, які цікавляться минулим і сучасним Сокальщини.

  До покажчика включено основні наукові, науково-популярні книги, брошури, мемуріарну і художню література, статті з періодичних видань і видань, що продовжується, видання довідкового, інформаційного характеру, інші матеріали, що так чи інакше стосуються Сокальщини, опубліковані українською і російською мовами з кінця 60-х років. Всі матеріали переглянуто. Покажчик поповнюється в міру надходження літератури. Деякі зі статей покажчика можна прочитати в електронному варіанті.

  Покажчик побудований за схемою, наближено до структури краєзнавчих каталогів і картотек. Більшість праць доповнено довідковими анотаціями, які коротко передають їх основну тему або зміст і лише в тому випадку, коли назва книги. Брошури чи статті потребує додаткових відомостей щодо змісту. Якщо видання за своїм змістом виходить за рамки одного розділу, то в основному розділі дається повний йог опис, а в іншому посилання.

  В середині розділів матеріал розміщений за алфавітом авторів або назв. Для зручності користування покажчиком додається довідково-допоміжний апарат: іменний і географічний покажчики та список переглянутих і розписаних збірників та періодичних видань.

  Сподіваємося, що в наш нелегкий час тотального дефіциту (у тому числі й книжкового), запропонований нами бібліографічний покажчик допоможе позбавитись комплексу “безбатченківства”, пробудить почуття національної самосвідомості, збереженню історичної пам’яті наших предків і чистоти нашої духовності.

  1. Край в цілому

  1. Про відновлення окремим населеним пунктам Жовківського та Cокальського районів Львівської області колишніх найменувань: Постанова Верховної Ради України // Голос з-над Бугу. 1995 - 22 лист.
  2. Велика Історія України: V - X - тис. Т.1./ Перед І.М.Крип’якевича; Зладив М.Голубець - К.: Глобус, 1993 - с. 343 0351.
  3. Величко С.В. Літопис Т.1. /Пер.з книжн.укр.мови. Вст.ст.,комент. В.О. Шевчука; Відп.ред О.В.Мишанич. - К.: Дніпро, 1997- с.27.
  4. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України - Львів - Вид-во Наукового т-ва ім.Шевченка, 1991- с.68.
  5. Історія міст сіл Української РСР. Львівської обл.-К, 1968 - с. 736.
  6. Книш Я. Коли появились наші села.: Таблиця перших письмових згадок про села Сокальщини. //Вперед - 1988 - 3груд.
  7. Книш Я. Селянські повстання.: Про події на Сокальщині в 1948 - 1649 рр.// Вперед - 1988 -25 черв.
  8. Крип’якевич І. на ін. Історія українського війська.: (Від княжих часів до 20-х років XX ст.)./І. Крип’ячевич, Б. Гнатович, З.Стефанів; Упоряд. Б.З.Якимович. - 4-е вид., змін. І доп. - Львів. -Світ, 1992 - с.168, 210,211,295,484,493.
  9. Кубійович В. Українці в генеральній губернії: 1939 - 1941. //Чікаго - вид-во Миколи Денисюка, 1975 - 664с.
  10. Лехман Т. Публікація спадщини видатного історика: (про І.Крип’якевича, дослідника історичного краєзнавства Галицько-Волинської держави XXI - XIV ст.). //Голос з-над Бугу -1998 - 22 груд. Книга містить матеріали про Сокальщину.
  11. Литвин М. Українсько-польська війна 1918 - 1919 рр.// Львів - Ін-т українознавства НАНУ; Ін-т центр-східн. Європи, 1998- 488 с. Книга містить матеріали про Сокальщину.
  12. Львівська обл.: Адм-терит.поділ на 1 січня 1980 р. - Вид 15-е- Львів-Каменяр, 1980- 14 с.
  13. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття.: К-Укр.письменик, 1993- с.384-403.
  14. Надбужанщина: Сокальщина, Белзчина, Радехівщина, Камінеччина, Холмщина і Підляшшя.: Іст.-мемуарний 3б.-Т.1./Ред.кол. М.Мартинюк, Н.Олійник, А.Демусь, О.Заставний, І Калиневич, І.Кравчук, Н.Кравчук, В.Макар, В.Оренчук, Є.Стефанишин.- Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто: Об’єднання надбужанців, 1986- 960 с.
  15. Надбужанщина: Сокальщина, Белзчина, Радехівщина, Камінеччина, Холмщина і Підляшшя.: І ст. - мемуарний зб. Т.2 /ред.кол. М.Мартинюк, Н.Олійник, ПА Демусь, І.Калинович,І.Кравчук, В.Макар, В.Оренчук, І.Хома - Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто: Об’єднання надбужанців, 1986- 950с.
  16. Надбужанщина: Сокальщина, Белзчина, Радехівщина, Камінеччина, Холмщина і Підляшшя: ст.-мемуарний зб.-Т.3./Ред.кол. М.Мартинюк, Н.Олійник, А.Демусь, І.Калиневич, В.Макар., Оренчук, - Нью-Йорк-Сидней-Торонто: Об'єднання надбужанців, 1994-735 с.
  17. Памятники градостроительства и архитектури Украинской ССР- т.3- К, 1985. - с.203.
  18. Полонська - Василенко Н. Історія України - Т.1 - Мюнхен, 1972 - с.513. Книга містить матеріали про Сокальщину
  19. Полонська- Василенко Н. Історія України.: У 2-х т.1.: До середини XVII ст.2-е вид.-К.: Либідь, 1993.- с.415,513.
  20. Полонська - Василенко Н. Історія України.: У 2-х Т.2 Від середини XVII ст. до 1923 р. - 2-е вид -к.: Либідь, 1993- с.139,141,227.
  21. Сокальське пасмо // Географічна енциклопедія. В 3-е Т.3 - К- Укр.енциклопедія. В 3-х - К-“Укр.енциклопедія”, 1993 -с.210
  22. Сокальський район // Географічна енциклопедія. В 3-х т.Т.3 - - К-“Укр.енциклопедія”, 1993 -с.210.
  23. Сокальський район // Історія міст і сіл УРСР. В 26-х т.: львівська область - К, 168 - с.721 - 756.

  2. ПРИРОДА. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

  1. Дукок В. Ліси ростуть на пісках.: (Про Галицьке лісове господарство) // Просвіта - 1993 - лют.- Вип.16
  2. Львівська область/ Природно-заповідний фонд УРСР. Реєстраційний довідник заповідних об’єктів. - К, 1986 - с.96 - 104.
  3. Перетятко М. Породою підсипають … дамбу, порушуючи природоохоронне закодавство: (Розповідає пом. Прокурора Сокал.р-ну) // Голос з-над Бугу - 1998 - 3 листоп.
  4. Природа Львівської області - Львів : вид-во Львівського ун-ту, 1972 - с.111-114.

  20.І. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЛЮДИНИ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
  ОХОРОНА ЛЮДИНИ

  1. Дідик Б. Полігони … для сміття є екологічно безпечними // Голос з-над бугу - 1999 - 17 серп.
  2. Порушені землі треба рекультивувати /Голос з-над Бугу - 1998 - 2 жовт.
  3. Екологія Сокальщини //Голос з-над Бугу - 1998- 10 берез.
  4. Кузів С. Тривога в Сокалі.: (Мітинг з приводу згубн.впливу на навколишнє середовище і стан здоров’я людей Сокаль заводу хімволокна)// Вільна Україна - 1990 - 3 черв.
  5. Кусий Б. „Зелений світ Сокальщини” //Голос з-над Бугу. - 1990 - 23 жовт.
  6. Навроцька З. Червоноград губить землю під ногами // Мол.Галичина - 1997 - 27 трав.
  7. Нестерук Г.Яка погода була в Сокалі 100 літ тому?// Голос з-над угу - 1993-3 лип.
  8. Сироїд М. Торгувати можна якщо … (Санітарія та гігієна вуличної торгівлі в м. Сокалі) // Голос з-над Бугу - 1998 - 6 лист.
  9. Слука М. Белые розы и черная пыль: Послеловие к экологическому митингу в Червонограде // Львов. правда - 1989 - 22 дек.
  10. Слука М. Труба: (Об экологии в Сокал.р-не)// Львов правда 1990 - 20 июле
  11. Гончарук О. Не тільки фтор з’їдає зуби.: (Ще раз про дітей Соснівки)//Високий Замок - 1996 - 21 трав.
  12. Діденко А. У захворюванні соснівських дітей більшовики не винні //Високий Замок - 199 - 11 берез.
  13. Зима Ю. Соснівка і Батятичі. (Фтор зїдає зуби).//Мол.Галичина - 1995 - 26 груд.
  14. Мишь Г. Дітям Соснівки загрожують протези.( Патологія зубної емалі).// Мол.Галичина - 1995 - 22 лип.
  15. Сагайдак В. Не було б захворювання дітей, якби був здоровий район // Високий замок - 1997 - 16 квіт.
  16. Слука М. То ти, фтор, злочинець? (В джерелах Соснівки фтор первищує норму). За вільну Україну - 1995 - 14 листоп.
  17. Теленчі О. Соснівка б’є на сполох.: (600 дітей захворіли на гіпоплазію). // Голос України - 1995 - 26 верес.

  26.3 Геологічна характеристика

  1. Богачова М. Комарівські ставки ваблять не тільки людей, а й лебедів//. Голос з-над Бугу - 1998 - 4 серп.
  2. Діденко А. Врятуємо Солокію збережемо Рату .. (Про річки на Сокальщині). // Високий Замок - 1993 - 10 квт.
  3. Жовнірович А. Щодоби - понад 5 тис. кубів води. (Розповідає директор Сокальського водопровідного каналізаційного господарства). //Голос з-над Бугу - 1998 - 17 листоп.
  4. Назарчук О. Про що повідав “атлас” В.Кубійовича.: (геологічна будова району: грунти, клімат, тварини і рослин.світ.).// Голос з-над Бугу - 1998 - 8 квіт.
  5. Нечай Б. Заплава Бугу - це не зона затоплення, а зона екологічного лиха:// Сокальщина - 1999 - 31 січ.
  6. Нечай Б. Одинадцять затоплень на заплавах річок басейну Західного Бугу //Сокальщина 1999 - 19 лют.
  7. Тече річка невеличка: (про забруднення р.Спасівка).// Вперед - 1990 - 15 трав.

  26.325 Корисні копалини

  1. Мавко П. Багаства нашого краю: Про корисні копалин Західних областей України // Глос з-над Бугу - 1999 - 2,6 квіт.
  2. Назарчук О. Підземні скарби Прибужжя.: Про корисні поклади Львівщини.// Голос з-над Бугу - 1994 - 2 квітн.
  3. Олекишин І. Вугілля, його походження і залягання у Львівсько-Волинському кам'яновугільному басейні.// Надбужанщина т.3 - Нью-Йорк-Париж-Сідней - Торонто, 1994. - с.9 - 18

  28. РОСЛИННИЙ І ТВАРИНИЙ СВІТ (ФЛОРА І ФАУНА)
  29.Рослинний світ (флора)

  1. Вашків І. Коли за деревами не бачать лісу, або наше ставлення до навколишньої флори // Голос з-над Бугу - 1999- 23 квіт.
  2. Вашків І. Чому змаліли ліси Сокальщини і щороку всихають сотні дерев? // Голос з-над Бугу - 1998 - 16 черв., 16 жовтн.
  3. Дідик Б. Ліси люблять чистоту і порядок.// Голос з-над Бугу - 1998 - 13 жовт.
  4. Дідик Б., Федюк Р. Легені Прибужжя - так називають у районі ліси, які займають близько четвертої частини його території. // Голос з-над бугу - 1993 - 12 лип.
  5. Сорочук В. Зрізати легше посадити …: (А так хочеться, щоб Сокаль був вічнозеленим.) Голос з-над Бугу - 1997 - 5 квіт.
  6. Шпуляр М. В вінку лісів і плес голубооких: (Про ліси Сокальщини) // Голос з-над бугу - 1997 - 16 верес.
  7. Шпуляр М. Двадцять літ садимо ліси.: (20 літ виповнилось Сокальському міжгосподарському лісовому підприємству). Голос з-над Бугу - 1999 - 5 лют.

  28.6 Тваринний світ (ФАУНА)

  1. Полянчук В. Боб’ятин - Село лелече // Вперед - 1974 - 27 черв.
  2. Полянчук В. Навипередки з кабаном.( Світ тварин).// Вперед - 1979 -5 черв.
  3. Полянчук В. Повернулись лебеді в Боб’ятин.: (про поселення на місцевому ставку 3 роки підряд лебедів, які ніколи тут неселились).// Голос з-над Бугу - 1995 -8 берез.
  4. Слука М. Живите лебеди. Як врятувати лебедів у Сокальскому районі). // Львов.правда - 1987 - 10 февр.

  3. ТЕХНІКА

  1. Гургула І. Купити завод - не розкіш.: (Про приватизацію заводу РЕМА у м.Белзі Сокальського району). // Високий Замок - 1996 - 2 квіт.
  2. Дасюк С., Верна Я. А що про нас подумають нащадки? (Про розширення вулиць в м.Сокалі) //Голос з-над Бугу - 1994 - 6 січн.
  3. Пинка Б. Сторічя залізниці Белз // Вперед 1985 - 18 травн.
  4. Полянчук В. Станції - ворота міста: Про стан справ на Сокальській автостанції. Вперед - 1988 - 19 квіт.

  4.СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

  41/42 Рослинництво

  1. Гамерський М. Стимулятори врожайності.: про добрива, які виготовляють в с.Сілець. // Голос з-над Бугу - 1998 - 6 лист.
  2. Мисак М. Зустріч з німецькими спеціалістами. (нові препарати захисту рослин). // Голос з-над Бугу - 1996 - 10 лют.
  3. Слука М.Чотири борозни. (Про фермерів у Сокальскому районі). // За вільну Україну - 1991 - 21 трав.
  4. Федюк Р Не вродить рясно виснажена земля.//Голос з-над Бугу - 1996 - 25 січн.

  45/46 Тваринництво

  1. Дідич Б. Початок стабілізації. (Розвиток тваринництва в районі).// Голос з-над Бугу - 1998 - 28 лип.
  2. Іванчина О. Галузь здає позиції. (Питання розвитку свинарства в районі)//Голос з-над Бугу - 1996 - 17 лют.
  3. Іванчина О. Контрасти на фермах. (Тваринництво на Сокальщині) // Голос з-над Бугу - 1996 - 7 трав.

  5. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я. МЕДИЦИНА

  1. Вашків І. Шпиталь імені „Ерцгерцогині Гізелі”, якому виповнилось 120 літ //Голос з-над Бугу - 1998 - 6 лист.
  2. Грабовий В. Ризикуючи своїм житям рятував людей вчитель, лікар, патріот Йосип Назар.: (с.Перв’ятичі). // Голос з-над Бугу - 1993 - 15 верес.
  3. Приступа Л. Інтелект у полоні йоду, чи й мовірна така залежність?: Інтерв’ю у районного ендокринолога взяла Л.Заблоцька //Голос з-над бугу - 1996 - 11 червн.
  4. Проблем у наших міст багато.: (Стан здоров’я мешканців Сокаля).//Голос з-над бугу - 1996 - 9 квіт.
  5. Проць О. Медики відверто поговорили.:(„Пульс України” - акція медиків).//Голос з-над Бугу - 1999 - 3 верес.
  6. Штойко В.З. Апарат дорогий, але він вартий того…: (Про ультразвукову діагностику в Сокалі.район.поліклініці).//Голос з-над Бугу - 1996 - 2 березн.

  6. Соціально – економічне і суспільно-політичне життя
  60.5 Соціологічний аналіз розвитку краю

  1. Бобрович О. Серпневі пенсії - до 1 жовтня. // Голос з-над Бугу - 1999 - 3 верес.
  2. Кравчук І. Індентикафікаційний номер - ваша візитна картка. // Голос з-над Бугу - 1999 - 24 верес.
  3. Новосад І. Трудові пенсії перераховуються. // Голос з-над Бугу - 1999 - 7 верес. - (про підвищення мінімального розміру пенсії).
  4. Огінська М. Передавайте справи у райвідділ соціального забезпечення.: (Фукції по виплаті допомоги). // Голос з-над Бугу 1999 - 7 верес.
  5. Семочко Н. Творімо милосердя разом! (Розповідає голова районного Товариства Червонного Хреста).// Голос з-над Бугу - 1999 - 31 срп.
  6. Шпак Н. Допомоги сім’ям виплачено // Голос з-над Бугу - 1999 - 7 верес.
  7. Яремчук М. Допомогають священники.: (Благодійний фонд " Карітас - Сокаль" ) .//Голос з-над Бугу - 1999 - 12 жовт.

  63.ІСТОРІЯ. АРХЕОЛОГІЯ. ЕТНОГРАФІЯ

  1. Книш Я. Коли появились наші села: Таблиця перших письмових згадок про села Сокальщини. Вперед - 1998 - 3 груд.
  2. Книш Я. Селянські повстання.: про події на Сокальщині в 1648 - 1649 рр.// Вперед - 1988 - 25 червн.
  3. Кордуба М. Богдан Хмельницький у Белзчині й Холмщині.// Надбужанщина. Т.? - Нью -Йорк -Париж -Сидней - Торонто, 1986 - с.59-75.
  4. Легенди і перекази рідного краю.: Матеріали для школярів.6кл. //Мол.Галичина - 1990 - 22,27 листоп.
  5. Марушко В., Нечай Б. Шляхами походів Б.Хмельницького.: (Сокальський район) // Голос з-над Бугу - 1995 - 6 верес.

  63.2 Допоміжні історичні дисципліни

  1. Вашків І. Чи затишно буде Сокалю під крилом сокола? Деякі зауваження з приводу відновлення міського герба. // Голос з-над Бугу. - 1998 - 24 лип.
  2. Гароб В. Куди подівся белзький меч?.:(Історія м.Белза). // Дзвін - 1991 - ? 10 - с.99 - 101.
  3. Габор В. Плач на руїнах Белза. // Літопис Червоної калини. - 1991 - ?2 - с. 48-50.
  4. Дацюк І. Герб нашого міста.: Яким він має бути? // Голос з-над Бугу - 1998-4 верес.
  5. Дацюк І. З історії герба Сокаля. // Голос з-над Бугу - 1998 - 11 лип.
  6. На світлині. так за часів польської окупаційної влади виглядав герб Сокаля на приміщенні тодішнього польського «Сокола». // Голос з-над Бугу.-1998-17 лист.
  7. Назарчук О. Як тебе звати, вулице?: (Про назви вулиць м.Сокаля).//Вперед - 1990 - 28 квіт.
  8. Перейменовано вулиці.: (у м.Сокалі). // Вперед - 1990 - 3 червн.
  9. Проць О. Депутати вибрали Сокола, хоча й на сесії Сокальської міської Ради розглядались й інші важливі питання. // Голос з-над Бугу - 1998 - 17 лист.

  63.3 Про історичні музеї. Історичні пам’ятники і пам’ятні місця
  Охорона історичних пам’ятників

  1. Буцко М. Замок, якого немає. (З історії м.Сокаля). // Вільна Україна - 1989 - 1 лип.
  2. Заблоцька Л. Дзвони забутих храмів.(Про історичні пам’ятники в м.Белзі). // Голос з-над Бугу - 1991-2 лют.
  3. Михальчишин І. Незримі пам’ятники стародавньої історії, які нам належать оберігати. //Голос з-над Бугу -1997 - 1, 25 лют., 18 березн.
  4. Назарчук О. І зарясніла пам’ятниками Сокальщина. // Голос з-над Бугу-1994-24 серп.
  5. Сойко М. Пам’ятники в с.Смиків. // Голос з-над Бугу-1991-21 січня.

  Історичні пам’ятники. Пам’ятні місця.

  1. Вашків І. Він був чийсь син, він був чийсь брат. (Фоторепортаж про перезахоронення останків воїна УПА в с.Сілець). // За Вільну Україну-1993-24 лип.
  2. Вашків І. Легенда повертається у безсмертя. (Про відкриття пам’ятника Івану Климіву “Легенді” у с.Сілець). // За Вільну Україну.-1993-24лип.
  3. Вашків І. Митрополог скорботи.: У с.Сілець споруджено пам’яник жителям, які загинули в боротьбі за незалежність України, були розстріляні й замучені енкаведистами в тюрмах і на засланні. // Голос з-над Бугу.-1991.-26 жовт.
  4. Викрикач О. Їм сурми заграють.: (пам’ятник командиру УПА - “Захід”Василю Сидору - Шелесту у с.Спасів). // Голос з-над Бугу.-1997.-24 трав.
  5. Моцний А. Лелеки у зимовому небі. (Про роботу по спорудженню пам’ятника на місці спаленого фашиста с.Завоне біля Соснівки Сокальського району). // Новини Прибужжя.-1991.-10 січн.
  6. Федюк Р. Народна шана кобзарю.: (у с. Завишні вікрито пам’ятник т.Шевченку) // Голос з-над Бугу.-1991.-21 трав.
  7. Климчук О. Забути про них не маємо права. (Могили УСС в м.Белзі). // Вперед-1990-12 чеврн.
  8. Лиса М. Спіть герої …(Посвяченя могили Січових стрільців у с. Войславичі) // Голос з-над бугу.-1990.-13груд.
  9. Мисак М. Ще одна братська могила. (В Великих Мостах перепоховання воїнів УПА) // Голос з-над Бугу.-1993.-21 серп.
  10. Мисак М. Ще одна могила.: (Фоторепортаж про посвячення могили Січових стрільців в с. Опільсько) // Голос з-над Бугу.-1991.-6 черв.
  11. Оніпко О. На все своє місце.: (Про вікриття в Сокалі на цвинтарі могили українським Січовим стрільцям) // Вперед.-1989.-9 верес.
  12. Полянчук В. Сили й снаги - на вівтар державності.: Фоторепортаж про посвячення могили Січових стрільців в с.Копитів. // Глос з-над БУГУ.-199.-25 черв.
  13. Поялнчук В. Шляхами легенди. (Про “Дуб Богдана Хмельницького” на околиці с.Юзефки.: Про святкування 400-ліття з дня народження Б.Хмельницького в Боб’ятинській СШ) // Голос з-над Бугу.-1996.-25 трав.
  14. Сорочук В. Час не зітре їх імені. (Про посвячення в с.Лучиці пам’ятного знака на місці трагедії, що сталася в перші дні війни) // Голос з-над Бугу.-1991.-6 лип.
  15. Юнкевич І. На вічну пам’ять.: Репортаж із с.Стаївка про посвячення памятника письменника, греко - католицького священника осипа Лещука. // Голос з-над Бугу.-1990.-20 жовт.

  Хрести свободи на Сокальщині

  1. Лаба В. Хрести свободи на Сокальщині. // Голос з-над Бугу.-1991.-30 берез.
  2. Леськів О. Пам’ятна неділя. (Про відновлення у с.Волсвині пам'ятника Свободи на честь скасування панщини у 1848 році). // Голос з-над Бугу.-1991.-16 трав.
  3. Оніпко О. Новий пам’ятник на старім місці.( На честь скасування панщини у с. Лучиці). // Голос з-над Бугу.-1991.- 25 черв.
  4. Хас І. Пам’ятник Свободи. с.Хлівчани). // Вперед.-1990.-30 черв.
  5. Хрести народної пам’яті.: До 5-річчя трагедії Сокальського Закерзоння. // Сокальщина.-1996.-24 серп. Філіал Львівського Історичного музею. Музей Людина. Земля. Всесвіт в Сокалі
  6. Александрович Є. З висоти орбіти. (Про музей Людина. Земля. Всесвіт ) // Україна.-1984.-?4.-с.12.
  7. Вечколов Н. Растущее сквозь время. (Про музей Людина. Земля. Всесвіт) // Техніка молодежи.-1982.?%.-с.29.
  8. Графічні малючки директора музею В.Покотюка поміщенні в газеті Сокальщина: Микола Дуда - портрет.-1996.-10 жовт.
   Різдво Спасителя.- 1996.-30 груд.
   Христос Воскрес.-1997.-26 квіт.
   Реквієм пам’яті священномученика Олександра Ковальського. (Портрет)-1997.-26 квіт.
  9. Гусева Е. Человек и Вселеная.: (Про А.Покотюка). // Професионально-техническое образование.-1982.-?4.-с.32.
  10. Клюкін Г. Сокальське вікно в космос. // Вітчизна.-1987.-1987.-?11.-с.41.
  11. Кожушко Е. Нова енциклопедія. (Калогія).// Голос з-над Бугу.-1994.-5 жовт.
  12. Кожушко Е. Під покровом Божої Матері. Про роботу музею Сокаля).//Голос з-над Бугу.-1994 .-12 січ.
  13. Кожушко Е. Сокальського митця знають в Єрусалимі. (Про директора музею А.Покотюка). // Голос з-над Бугу.-1994.-17 серп.
  14. Мисак М. Подарунок для музею. (Сокальського) // Голос з-над Бугу.-1994.-7 вер.
  15. Покотюк Н. Нові експозиції.( У Сокальському музеї) // Голос з-над Бугу .-1991.-14 лют.
  16. Проць О. В музеї стало більше друзів. // Голос з-над Бугу.-1994.-12 квіт.
  17. Слопонас В. Музей «Людина. Земляю. Всесвіт». // Укр.думка.-1993.-11 лист.-(Лондон)
  18. Слука М. Не заблудися в сутінках, надіє.: (Про Сокальський музей) // За вільну Україну.-1994.-21 січ.
  19. Радовський В. «У цьому музеї живеть Бог і Україна …». // Високий Замок.-1994.-20 січ. Див.:867-876

  Українські січові стрільці

  1. Доценко О. Невідома сторінка з легенди про Українських Січових Стрільців. // Календар Червоної Калини на 1934 рік.-Львів, 1993.-с.44-51.
  2. Полянчук В. «Стрільці січовії» в Сокалі.// Голос з-над Бугу.-1991.-12 січ.

  63.31 Період від найдавніших часів по 1917 р.

  1. Вашків І. Тривожні дні Сокаля.: До 340-ї річниці битви під Брестечком. Про перебування перед Берестецькою битвою польського війська в м.Сокалі) // Голос з-над Бугу.-1991.-18 черв.
  2. Вашків І. Візія українського короля в Сокалі. (Про національну свідомість сокальців у 30-і роки ст.).//Голос з-над Бугу.-1997.-13 верес.
  3. Дацюк І. «Ми стояли під Вишнівкою».: Ще одна невідома сторінка з історії Сокаля, пов’язана з австро-російською війною в 1915 році.// Голос з-над Бугу.-1994.-31 серп.
  4. Книш Я. Віче в Сокалі, яке відбулося в 1914 році. // Голос з-над Бугу.-1990.-29 верес.
  5. Коструба Т. Белз і белзька земля від найдавніших часів до 1772 року. // Під ред. Н.Олійник. -Нью-Йорк-Торонто, 1989.-165 с.
  6. Решетило Т. Перша світова війна та Угнів. // Угнів та Угнівщина.: 1 ст.-мем.зб.-Нью-Йорк-Париж-Сидне -Торонто,1989.-с.101-114.

  63.32 Державне відродження України (1917 - 1920 рр.) ЗУНР

  1. Відсвяткувалися ЗЛУКУ. (Свято в районному НД). // Голос з-над Бугу.-1996.- 25 січ.
  2. Кравченюк О. Сокальщина в 1914-1924 роках. // Надбужанщина-Т.3- Нью-Йорк.-Париж-Торонто, 1994.-221-232
  3. Литвин М. Крок на шляху до возз’єднання.: Про що розповідають архівні документи спецфондів про “Злуку” ЗУНР і УНР в січні 1919 року.//Вперед.-1990.-20 січ.
  4. Литвин М.Українсько-польська війна 1918-1919 рр.-Львів: Ін-т. українознавства НАНУ; Ін-т Центрально-Східної Європи, 1998.-488 с.
   Є відомості про м. Сокаль, Белз, В.Мости, с.Переспа, с.Тартаків і ін.
  5. Макар В. Сокальський ярмарок.: (Із спогадів про ярмарок в Сокалі у 20-х роках). // Голос знад Бугу.-1991.-21 лист.
  6. Максимець В. Національне відродження Сокальщини в 1920-х роках .// Надбужанщина.-Т.1.-Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1986.-с.211-214.
  7. Федюк Р. Віче в Сокалі.: (З нагоди 1-ї річниці Злуки ЗУНР і УНР). // Вперед.-1990.-25 січ.
  8. Шустикевич А. Найзавзятіший бій під Угновом 21 січня 1919 р. // Угнів та Угнівщина.: 1 ст.мем.зб.-Нью-Йорк-Сидней-Торонто, 1960.-с.178-181.

  Євген Петрушевич і Сокаль

  1. Книш Я. З кагорти тих, які ярмо скидали: 29 серпня минає 50 років від дня смерті президента ЗУНРу Євгена Петрушевича, який свого часу жив і працював в Сокалі. // Голос з-над Бугу.-1990.-28 серп.
  2. Книш. Я. Сокаль і Євген Петрушевич.: (Про президента ЗУНРу, ім’я якого зв’язано з Сокалем). // Вперед.-1990.-10 лист.
  3. Коритко Р. Євген Петрушевич - президент ЗУНР. // Літопис Червоної Калини.-1991.-1991.-?1.-с.31-34.
  4. Євген Петрушевич (1863-1940) - Президент Української Національної Ради Західної-Української Народної Республіки. Біографічні дані). // Молодь України.-1991.-10 серп.
  5. Президент ЗУНР.: (Про Євгена Петрушевича). // Голос з-з-над Бугу.-1997.-25 жовт.

  Галицьке січове стрілецтво

  1. Бречка Д. До історія 9-ї Белзької бригади УГА. Спогади поручника УГА). // Голос з-над Бугу.-1990.-25,27,30 жовт. 1 лист.
  2. Войтко К.М. “Мені таланило на життєвих перехрестях.” (Розповідь жителів с.Стенятин, стрільця УГА). // Вперед.-1990.-22 бер.
  3. Книш Я. Пам’ятаймо їх імена.: Про стрільців УГА, які поховані на Сокальському цвинтарі. // Вперед -1990.-7 лист.
  4. Назарчук О. А про нього забули сказати.: (Про стрільця УГА з с.Савчин). // Голос з-над Бугу.-1997.-18 берез.
  5. Полягли в боротьбі за державу.: (Поіменний список загиблих стрільців УГА по с. Переспа). // Голос з-над Бугу.-1996.-19 лип.
  6. Сіркол В. Наймолодші учасники УГА. // Літопис Червоної калини, 1928.-?11.с.6
  7. Семенюк Ф.М. Крізь війни і тортури.: Розповідь стрільця УГА з с.Перв’ятичі Ф.М.Семенюка. // Вперед .-1990.-5 трав.
  8. Трестяк М. З стрілецького роду.:(Про воїна УГА з Сокаля, родини Іванець) // Вперед.-1990.-22 трав.
  9. Третяк М. За волю, за народ. // Вперед -1990.-24 лют.
  10. Франко П. Літунський відділ УГА. // Літопис Червоної калини.-1937.-?10.-с.3.-5

  63.33 Між двома світовими війнами (1918-1939)

  1. Хмара О. П’ята (Сокальська) бригада за бручом. // Надбужанщина.-Т.3 .-Нью-Йорк.-Сидней.-Торонто, 1994.с. 159-205.
  2. Вашків І. Вони упали на світанку волі.: Про польсько-українську війну 1918-1919 рр. і епізоди битв за Угнів, Белз, Кристинопіль, Угринів, Сокаль ..//Голос з-над Бугу.-1998.-27,30 жовт.
  3. Вашків І. Тож звідки взялись в Сокалі драгоманці?: (Про союз української поступової молоді “Каменярі”), яка 30-х роках діяла в Сокалі. // Голос з-над Бугу.-1997.-15 лист.
  4. Гасай Е. Кращої долі не зайшов .: Розповідь про Климчука Івана Константиновича, уродженця с. Шарпанці. Рішенням НКВС і прокурора СРСР від 28.10.1937 р. засудженого до розстрілу).// Голос з-гад Бугу.-1998.-30 жовт.
  5. Гура Я. Панцифікація в Сокальському повіті 1930 року.// Надбужанщина.-Т1. -Нью-Йорк -Сідней-Париж-Торонто. 1986.-с.294-301.
  6. Костюк І. Самопосвята і чин.: Укр. Середньошкільна і студентська молодь Сокальщини у 1940-х р. // Голос з-над Бугу.-1993.-9 жовт.
  7. Костюк І. Українське студентство Сокальщини в 1930-х роках.// Надбужанщина.Т3.-Нью-Йорк-Сидней-Торонто, 1994.-с.252.-263.
  8. Кравчук І.Варязький інцидент 1936 року.// Надбужанщина.-Т.2.-Ньо-Йорк - Сідней - Торонто .-Париж, 1989,с.125-128.
  9. Мартинюк М. Відродженицький рух у Сокальщині.: (1928-1934рр.) // Надбужанщина.-Т.3.-Нью-Йорк -Париж - Сідней - Торонто, 1994.-с.237-246.
  10. Назарчук О. Драгоманівці в Сокалі.: (Про т-во ім.Драгоманова в Сокалі). // Голос з-над Бугу.-1991-12 жовт.
  11. Романів С. Революційна Сокальщина у моїх спогадах: (1920-1945 рр.). // Надбужанщина.-Т2.-Нью-Йорк -Париж - Сідней - Торонто, 1989.-с.108-124.
  12. Стефанишин Є. Розвиток торгівлі і промислу в Сокалі і повіті між двома світовими війнами. // Надбужанщина-Т.3 Нью-Йорк -Париж - Сідней - Торонто,1994.-с.264-273.

  63.34 Період другої світової війни(1939-1945)

  1. Бриль І. Один день 45-го. (Про розстріл жителів с.Борятин поляками у 1945 р.) // Голос з-над Бугу.-1991.-30 трав.
  2. Бриль І. пам’яті спалити не можна. (Із історії колишнього хутора Маджарки Сокальського району, спаленого в 1945 р. поляками). // Голос з-над Бугу.-1993.-21 серп.
  3. Гринів О. Україна і українці в другій світовій війні.: Платформа Українського національно-патріотичного блоку Львівщини. // Гринів О.Україна і Росія: партнерство чи протистояння? - Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1996.-с.363.-371.
  4. Климчук М. Торговельна школа в Сокалі 1941.-1944 рр.//НадбужанщинаТ.2 Нью-Йорк -Париж - Сідней - Торонто, 1989.-с.380-390.
  5. Кортко Я. Таємниця Боровського лісу.: Про масове знищення єврейського населення біля с.Борове). // Вперед.-1989.-26 верес.
  6. Кубійович В. Українці в генеральній губернії 1930-1941.//Чікаго-Вид-во Миколи Денисюка 1975.-664с.
  7. Литвин М.Р, Луцький О.І., Науменко К.С, 1939. Західні землі України - Львів: Ін-т українознавства ім.Крип’якевича НАН України, 1999.-152с.
  8. Ляш Г. Трагедія, що сталася у перші роки війни.: (В с.Лучиці). // Голос з-над Бугу.-1991.-22 червня
  9. Макар В. На шляху до держави.: (Про відновлення української державності у 1941 р., події в Сокалі на початку війни).//Голос з-над Бугу.-1991.-27 червн.
  10. Матрипула М. Могли вбити невинного. : Дещо про початки більшовицької та фашистської окупації.// Голос з-над Бугу.1993.-11 верес.
  11. Мілящук -Гайдуковська О.Горбків -22 чеврня 1941 року.// Надбужанщина Т.3 Нью-Йорк -Париж - Сідней - Торонто,1994.с.297-298.
  12. Покотюк О. Запах пороху і крові.: (Про трагічну долю в роки війни с. Княже та його жителів).// Голос з-над Бугу.-1991.-4 лип.
  13. Романів С. Революційна Сокальщина у моїх спогадах: (1920-1945 рр.).// Надбужанщина.-Т.2 - Нью-Йорк -Париж - Сідней - Торонто,1989.-с.108.-124.
  14. Солома М. Село Угринів: 1939-1947: (Спогад).// Надбужанщина.-Т.1 Нью-Йорк -Париж - Сідней - Торонто,1986.-с.435-441.
  15. Тимошик М. Шкільництво в Сокалі.: В період другої світової війни з 1939 по 1945 роки. // Голос з-над Бугу.-1993.-14,18 серп.

  П’ясецький Андрій

  1. Гайда Р.П. Лицар українського лісу.: (Про Андрія П’ясецького, вченого, уродження с. Реклинець Сокальського району).//Асіоми для нащадків: Українські імена у світовій найці. Збірка нарисів.упоряд.і передм. О.К.Романчука.-Львів-“Меморіал”, 1992.-с.520-532.
  2. Горошко М.,Дудок В. Лицар українського лісу.:(Про вченого гром.і політ .діяча А.П’ясецького). // За вільну Україну.-1992.-8,10 верес.
  3. Коваль І. Прометей із Реклинця.: Роздуми про життя міністра укр. Уряду 1941 р.А.П’ясецького. // Голос з-над Бугу.-1991.-22,25 черв..

  ОУН - УПА

  1. Бочик В. Їх імена не забуті.: (Про воїнів УПА с.Велике). // Голос з-над Бугу.-1993.-21 серп.
  2. Бриль І. ”Коли ви вмирали..” (Про Я.Старуха - редактора підпільної преси) До 55-річчя зародження УПА. // Сокальщина-1997.-30 верес.
  3. Бриль І. Нескорений .(Про о.Семеона Крута с. Себечів). // Голос з-над Бугу.-1998.-15 верес.
  4. Бриль І. Перші політвиховники.: 14 жовтня-День становлення УПА. // Голос з-над Бугу.-1996.-12 жовт.
  5. Бриль І. Полягли в боротьбі за державу. (Список вихідців із с.Себечева, які загинули або пропали безсвісти за період з 1919 по 1946 рік). // Голос з-над Бугу.-1991.-20 серп.
  6. Вашків І. Він був чийсь син, він був чийсь брат …:(Про Сілецький відділ Укр. народної Самооборони і його оточення військами НКВД ..). // Голос з-над Бугу.-1991.-29 серп.
  7. Вовк А. Мої життєві пригоди.: (Про діялтьність ОУН). // Бойові друзі.Зб.-Торонто,1983.-с.243.
  8. Вони мали право на життя.: Список воїнів УПА, борці визвольної боротьби в 1944-1950 рр. Всі-жителі с.Сілець. // Голос з-над Бугу.-1991.-29 берез.
  9. Гайдук О. Василь Дишкант.: (с.Мошків -Гута). // Надбужанщина Т.3 .Нью-Йорк - Париж- Сидней - Торонто, 1994.-с.620 -622.
  10. Голинський Р. Карівський «Кулибін»: (Про І.Пукала Сокальського району). // Молода Галичина.-1993.-2 лип.
  11. Грабовий В. До могили у чистому полі .. (Про воїнів ОУН с.Спасова Михайла панаса “жеста” і Андрія Антонюка “Білика”. // Голос з-над Бугу.-1998.-14 лип.
  12. Грабовий В. Гордися ними ... (Про героїв УПА с. Перв’ятичів). // Голос з-над Бугу.-1994.-12 жовт.
  13. Гуменюк І. Полягли за волю. (Про Михайла Лаптуну, члена ОУН-УПА з Волиці-Ком.). // Голос -над Бугу.-1993.-20 березня.
  14. Дещиця С. Нескорені.: Вони боролись за Україну: (Про жителів с.Спасова) .//Голос з-над Бугу.-1993.- 20 березня. березня.
  15. Загорода С. Закерзоння: Спогади Воїна УПА.// Голос з-над Бугу.-1993.-20 Березень .
  16. Командир “Ясень”. (Розповідь про командира надрайонної боївки СБ Володимира Мельничука “Ясеня” і його останній бій. Нар. в с. Гільче Сокал.повіту).// Наше слово .-1991.-3с.5
  17. Король М. Поклін жінкам-героїням.: (Про зв'язкову УПА Чоп Г.О. “Марусю” з с. Волиця // Сокальщина.-1997.-15 грудня
  18. Лехман Т. Про людей із Сокальщини:70-річчя створення ОУН. Про Миколу Дужого і Петра Дужого. // Сокальщина 1999.-19 лютого
  19. Макар В. Володимир Макар і Іван Климів.: (Про визначних діячів ОУН Сокальщини).// Бойові друзі: Зб.-Торонто, 1980.с.14.
  20. Макар В. Шляхетне серце: Світлій пам’яті Андрія Глушка.// Надбужанщина.Т.3./ Нью-Йорк - Париж - Сідней - Торонто, 1994 -с.617-619.
  21. Мащак І. (Пшепюрська) Бункер.: Присвячую пам’яті матері-героїні та погиблим у бункері 15 лютого 1945 р. в с. Хороброві //Голос з-над Бугу.-1994-5-6 липня.
  22. Мащак І. Військо обступило село вдосвіта.: до 55-річчя УПА (с.Хоробрів). // Голос з-над Бугу.-1997-16 вересня.
  23. Мельничук І. Віхи борні за незалежність.//Голос з-над Бугу.-2002.-17-24 грудня.
  24. Нечай Б. Із забуття до вічності перевіряти (Про нач.штабу УПА-Південь В.Процюка - “Кропиву” уродж с. Городиловичі Сокальського р-ну) // Голос з-над Бугу.-1995.-28 черв.
  25. Нечай Б. Загинули в боротьбі за волю.: Сторінка пам’яті Сокальщини(Про Завишень).//Голос з-над Бугу.-1994-14 верес.
  26. Нечай Б. Співець повстанької слави.: (Про повстанського літописця і поета, істуна УПА “Тараса” Сторожука Віктора Івановича)//Сокальщина.-1996.-24 серп.
  27. Новосад Р. Вшанування пам'яті односельця (Про М.Мартинюка з с. Боб’ятина) // Шлях перемоги.-1995.-24 черв.
  28. Олійник Н. Володимир Макар .: (с. Поториця)//Надбужанщина.-Т.3.- Нью-Йорк - Париж - Сидней - Торонто,1994.-с.648.-650.
  29. Панас К. УПА в Карові.: (Джерел нашої історії) //Голос з-над Бугу .-1999.-5,16 лютого.
  30. Полянчук В. Він і досі у невідомій могилі. (Про Івана Кировича Омеляна зі с. Боб’ятин) // Голос з-над Бугу.-1998.-4 верес.
  31. Проць О. Ніколи не була рабинею.: (Про М.Грицай з с. Татарків)//Голос з-над Бугу.-1995.-28 січ.
  32. Проць О. Підтятий “мак”.(Про Марійку Кінщелюк, зв'язкову УПА , яка загинула 1944 році у уродж.с.Тартаків) // Голос з-над Бугу 1991.-5 лют.
  33. Проць О. “Хто вмирає в боротьбі в серцях живе навіки”: Про Василя Лагоду - “Жук” зі с. Савчин // Голос з-над Бугу .-1998 .-13 жовт.
  34. Саєвич О.”Тут Галичани лежать”.(с.Ганівка, Равщина) // Голос з-над Бугу.-1998.-28.-жовт.
  35. Салюк Г. Угнівщина в визвольних змаганнях за Українську державу // Угнів та Угнівщина: із .мемуар.Зб.- Нью-Йорк - Париж - Сидней - Торонто,1994.-с.264.273
  36. Сич. І. Ми билися гідно і завзято: Вст. Слово до опису бою куреня “Юрченка”з москвинами 1 вересня 1944//Голос з-над Бугу.-1988.-16 черв.
  37. Сич. І. Стрілець “Касьян” колоситься слухняно на наказі: Наш перший бій в більшовиками.//Голос з-над Бугу .-1998.-23 черв.
  38. Тарасюк І. Вони пішли, щоб не вернутися… Останній бій (Про повстанську сотню УПА, що полягла в бою з більшовиками 26 лютого 1946р. в лісі біля сіл Ліски і Переводів на Закерзонні//Голос з-над Бугу -1999.-18 черв.
  39. Теслюк С. Угнів в руках УПА Великдень 1944 р. //Угнів та Угнівщина.: Іст. -мемуар.Зб.- Нью-Йорк - Париж - Сидней - Торонто,1994.-с. 200-202.
  40. Тимось Я. Через терни до волі .: (Про Марію Бойко) /\u1047За вільну Україну 1994 .-22 груд.
  41. Турко І. Наш останній бій.: (Розповідь стрільця УПА Григорія Затхея з с. Сілець) //Голос з-над БУгу.-1999.-2 люь.
  42. Черешневський О. Бородьба УПА на сокальському Закерзонні.:До 55-річниці зародження УПА//Сокальщина1996.-10 жовт.
  43. Школа П. Жужель: 6-16 липня 1947 р. … (Про воїнів УПА с. Жужеляни) //Голос з-над БУгу.-1997.-20,23,27 верес., 4 жовт.
  44. Щупа В. Нескорена юність:(( Історія ОУН с. Ульвівок)//Сокальщина1997.- 31 лип.
  45. Юрко І.Р. Пригода в Себечеві із спогадів кур'єра УПА//Надбужанщина.-Т.3 Нью-Йорк - Париж - Сидней - Торонто,1994.-с.146-.151
  46. Ющак В. Націоналісти с. Стенятина //Голос з-над БУгу 1995.-6 верес. Див.?14-16,14-16,339,364.

  Василь Ваврук "Ватюга"

  1. Бриль І. Майор УПА «Ватюга».:Сини Сокальської.(с.Себечів).//Гoлос.з-над Бугу.-1993.-12 трав.
  2. Бриль І.-Про що шелестіли липи Себечева //Голос з-над Бугу .-1991.-11,13,16,21,26,28,30 берез.,-2,14,30 берез., 4,9 квіт.16,20 лип.3,10,серп.
  3. Жарківська - Варчук В. І. Став він мойором Ватюгою”. Про життя і останні дні бородьби політвиника УПА Василя Ваврука.//Голос з-над Бугу.-1996,19,26, лист.
  4. Фудещак І.,Горбиль М. Сліди обриваються в Куличкові.: (Про загибель крайового референта пропаганди Львів.краю,політ-виховника, ред газети УПа “Стрілецькі вісті” Василя ваврука (“Ватюги”0, який народився в с. Себечеві).//Поклик сумління.-1996.-?2-с.24.-29

  Іван Климів “Легенда”

  1. Вашків І.І. Став він легендою.: Розповідь про Міністра україн.державного уряду 1941 р.у м. Львові І.Климіва-«Легенду», яикий нар.в с. Сілець.//Голос. З-над Бугу.-1991.-29 черв.
  2. Володимир Р. Іван Климів .-«Легенда» - герой революційної України.//Надбужанщина.-Т2.-Нью-Йорк- Париж -Сидней -Торонто,1989.-с.816-829.
  3. Заграйський І. Пам’ять в серці живе.: (Про вечір присвячений І.Климіву “Легенді”).//Голос з-над Бугу.-1998.-18 груд.
  4. Макар В. Володимир Макар і Климів Іван.: (Про визначних діячів ОУН Сокальщини).//Бойові друзі.: Зб.-Торонто, 1980.-с.14.
  5. Мартинюк М. Вічний революціонер. (У грудні минає 51 рік від дня смерті І Климіва «Легенди»).//Голос з-над Бугу.-1993 .-4 груд.
  6. Міністр з Сокальщини: (Міністр політ.координації Іван Климів).//Голос з-над Бугу.-1997.-28 чеврн.
  7. Проць О. "Легенда" повернувся в Сілець. //Голос з-над Бугу.-1993.-14 лип.
  8. Сковрон Н. "Ти наша і слава і воля, тому ти легендою став …" (Про Івана Климіва -"Легенду")//Голос з-над Бугу .-1999.-31 серп. Див.№110,211.

  Василь Сидор -Шелест

  1. Дещиця С. Командир УПА - «Захід».:17 квітня минає 45 років з дня загибелі полковника В.Сидора-Шелеста.//Голос з-над Бугу-1994-16 квіт.
  2. Дещиця С. Полковник зі Спасова (Про Члена ОУН Василя Сидора, який загинув в 1949 р.//Голос з-над Бугу.-1991 -10 лип.
  3. Крилатий С. Український "Народний університет " у Львівських Бригідках.: (Про Василя Сидора-Шелеста зі Спасова).//За вільну Україну.-1995.-30 берез.
  4. Мак Б. А в пам’яті живий. (В.Сидор-Шелеста зі Спасова).//За вільну Україну.-1995.-30 берез.
  5. Мак Б. Василь Сидор-Шелест.: Сини землі Сокальської.//Голос з-над Бугу.-1991.-3 верес.
  6. Сільський І. Вони в вічі сміялись смерті … (Про командира УПА -Захід Василя Сидора).//Голос з-над Бугу.-1997-14 жовт. Див.112.

  Іван Бойко

  1. Макар В. Іван Бойко (1913-1990).//Надбужанщина-Т3 Нью-йорк-Париж-Сидней-Торонто,1994.-с.613-616.
  2. Проць О. Мета, до якої йшов усе життя. (Ів.Бобко,нар.с.Тартаків)./\u1043Голос.з-над Бугу.-1993.-11 серп.

  Сталінські репресії 30-40-х і початку 50-х років

  1. Бабій Ф. Святе письмо репресованим.(Спогади жителя с.Бендюга)./\u1047За вільну Україну .-1991.-16 берез.
  2. Буцко М. Дещиця С. День вандалізму.: Про розстріл невиних жителів с.Перв’ятичі і Спасова в червні 1941 р.//Вперед - 1990.-17 берез.
  3. Востанавливая справедливость.: Список лиц,реабилитир.УКГБ и прокураторой Львов.обл. в январе 1990 г. по Указу Президента верхов. Совета СССР от 16.01.1989 г. //Львов правда-.-1990.-14,15,18,20,21,24,27,29,31 июля; 24.25 авг; 5 сент.
  4. Гасай Е. Кращої долі не знайшов.: (Розповідь про Климчука Івана Константиновича, уродж с. Шарпанці.Рішенням НКВС і прокурора СРСР від 28.10.1937р. засудженого до розстрілу).// Голос з-над Бугу .-1998.-30 жовт.
  5. Гук С. Орел сизокрилий. Про Петра Санацького - одного з борців за долю України у 30-х роках на Сокальщині, уродж.с.Тартаків.//Голос з-над Бугу.-1992.-20 трав.
  6. Джура М. Живою сказати не встигла. Про борців за незалежність України у 30-40 рр. с.Тартаків).//Голос з-над Бгу .-1995.-13 верес.
  7. Карплюк І. Більшовики знищили хрести і душі.: Їх руйницькі “автографи” залишились до наших днів.//Голос з-над Бугу.-1997-10 черв.

  Депортація

  1. Бриль І. Бульдозери ховали пам’ять на світанку.: (Про с. Базеїв, Белзька зона). //Голос з-над Бугу.-1996.-17, 22 лют.
  2. Бриль І. Людолови сорокових.: 50-річчя депортації українців на Закерзонні і повстанський рух . //Сокальщина.-1197.-31 берез.
  3. Вашків І. “Вісла”, що несла сльози і кров.: Протягом чотирьох місяців 1947 р. від квітня до 28 липня виселено з рідних земель 150 тис. українців. // Голос з-над Бугу.-1997.- 3 черв.
  4. Гура Г. Найулюбленіша справа більшовиків - переселення.// Голос з-над Бугу.-1996.-23 квіт.
  5. Іванюк Т. Село виселяли у Великодню суботу.(21 квітня виповн. 50 років від початку депортації українців Сокал. р-ну).// Голос з-над Бугу.-1996.-23 квіт.
  6. Звернення учасників науково - практичної конференції “50-річчя” трагедії Сокал. Закерзоння до Президента України Л.Кучми 3 черв. 1996 р.м.Сокаль.// Сокальщина.-1996.-24 серп.
  7. Кней В. Трагедія села Угринова.: 13 липня ц.р. в Угринові зустрілися виселені і депортовані односельчани на рідній батьківській землі. //Сокальщина 1997.-31 лип.
  8. Кравчук І. Насильне пересування українсько-польського кордону і Львівсько - Волинський камяновугільний басейн.// Надбужанщина -Т.1.-Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1986. - с. 48-60.
  9. “Вибачаємо і просимо вибачення”.(Про Конгрес українців Польщі про операцію “Вісла”). //Високий Замок.-1997.-15 квіт.
  10. Нечай Б. Трагедія Сокальського Закерзоння.: До 50-річчя виселення і депортації укр.населення Сокал.Закерзоння.Акція “Вісла”.// Сокальщина.-грудень-?10.
  11. Носаль П. Панахида в знищеному селі, від якого залишилась тільки назва.: (Про спалене село Здешів). // Голос з-над Бугу.-1996-23 лип.
  12. Проць О. З’їхались до старовинного Белза.: (Про жителів Белза, яких вивезли у квітні 1946 р.) //Голос з-над Бугу.-1996.-14 трав.
  13. Проць О. Самітня липа … Розповідь про село Корчів, спалене польськими шовіністами. // Голос з-над Бугу.-1991.- 4 чевр.
  14. Проць О. Україна з бабусеної казки, яка жила в душі дитини на чужині, куди її родина у 1948 р. була виселена.: (Спогади мешканки с. Горбкова Євг. Хмари та її дочки Ірини). //Голос з-над Бугу.-1997.-8 листопад
  15. Романяк В. Цього забути не можна.: 50-річчя трагедія укр. Населення Закерзоння. //Сокальщина.-1996.-24 верес.

  Холмщина. ЇЇ історія і трагедія

  1. Боролись до останього: (26-го лютого - 50-річчя бою під с. Ліски, яке колись належало до Сокал.повіту). //Голос з-над Бугу.-1996.-24 лют.
  2. Бриль І. Пам’яті спалити не можна: (З історії колишнього хутора Маджерки Сокал. повіту, спаленого в 1945 р. поляками).//Голос з-над Бугу.-1993.-21 серп.
  3. Гоць П. Тудорковицький дзвін.: (вірш). //Голос з-над Бугу.-1998.-4 серп.
  4. Демусь А. Холмська губернія. //Голос з-над Бугу.-1996.-26 лист.-Листи з діаспори.
  5. Івасейко С. З почуттям глибокої шани.: В пам’ять 50-ліття загибелі села Івоньки //Голос з-над Бугу.-1994.-28 серп.
  6. Івасенко С. На місці болю і скорботи.: (Про мітинг на місці спаленого с.Івоньки Сокал.р-ну). //Голос з-над Бугу.-1990.-22 верес.
  7. Івасейко С. Червономітлі заграви.: (З історії спаленого с. Івоньки на Солькальщині). //Голос з-над Бугу.-1990.-6 верес., За вільну Україну.-1990.-2 верес.
  8. Кашуба В. Тримаймося разом.: (Розповідь голови Сокал. Т-ва “Холмщина”),//Голос з-над Бугу.-1997.-7 жовт.
  9. Книш В. Загублене місто.: (Всеволож і гіпотези про його існування в околиці Старгорода, що на Сокальщині).//Вперед.- 1988.-13,16 серп.
  10. Кривицька Н. У спільній домівці.//Голос з-над Бугу.-1996.- 26 лист.-Холмщина.
  11. Мельник В. Таким був початок … // Голос з-над Бугу.- 1996.- 26 лист.-Холмщина.
  12. Нечай Б. У Лісках, на нашій Українській землі.: До 50-річчя акції “Вісла”.//Сокальщина. -1997.-31 лип.
  13. Петришин А. Листи - звідусіль. //Голос з-над Бугу.-1996.-26 лист.-Холщина.
  14. Петришин А. Пісочне знову з’їхались Холмщаки.: (На свято Тудорковицької Божої Матері). //Голос з-над Бугу.-1999.-23 лип.
  15. Проць О. Сумна дідусева казка про рідний Холмський край. //Голос з-над Бугу.-1998.-10 лист.
  16. Проць О. ”Хто вмирає в боротьбі, в серцях живе навіки” (Про Івана Сивака - “Босфор” з Холмищини). // Голос з-над Бугу.-1998.-13 жовт.
  17. Холмщина.: ЇЇ історія і трагедія.: Доповідь. // Сокальщина.-1996.- 10 жовт.
  18. Федюк Р. Руїна.: (З історії зруйнованих сіл Сокальщини: Городовичі, Дименин, Іваньків).// Голос з-над Бугу.-1991.-14 трав. Див.? 277-279,282,285,291.

  63.31/37-21 ІСТОРІЯ ОКРЕМИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
  ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ СЬОГОДЕННЯ

  1. Зінько В. Сокальщина в Бразилії./ /Надбужанщина.-Т.2..- Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1989.-с.390-396.
  2. Нечай Б. Села з репресованими назвами.: Знай свій рідний край. //Голос з-над Бугу.-1996.-22 лют.
  3. Пинка Б. Це - пам’ять народу.: (Про переймування сіл району). //Вперед.-1990.-29 берез.

  Червоноград

  1. Александрова С. Історія замку Потоцьких (м.Червоноград). // Новини Прибужжя.-1992.-5,9,12 верес.
  2. Гевак С. Над тихими водами Бугу.: Кристинопіль і монастир о.Василіян. //Голос з-над Бугу.-1991.-12 верес.
  3. Лехман Т. Згадка про Кристинопіль і навколишні села. //Голос з-над Бугу.-1997.-16 серп.

  Сокальська зона

  1. Сокаль. // Географічна енциклопедія.: В з-х т..-К,1993.-с.210.
  2. Сокаль. //Рад. енциклопедія історія України.-К., 1972.-Т.4.-с.131.
  3. Сокаль. // БСЄ.3-е изд.,-М, 1972,-Т.24.-с.133.
  4. Жвирка. //Географічна енциклопедія.: В 3-х т.-Т.1.-К,1989.-с.403.
  5. Жвирка. //Українська Радянська Енциклопедія.-1961.-Т.5.-с.42.
  6. Білорус А. Завишня. //Надбужанщина.-Т.1.- Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто,1989.-с.399-401.
  7. Буцко М. З глибин століть.: (Про с.Тартаків).//Дзвін.-?2-3- с.146-147.
  8. Буцко М. Перв’ятичі.: (З історії села). //Голос з-над Бугу.-1991.-26 лют.
  9. Варяж з джерел нашої історії. //Голос з-над Бугу.-1992.-4, 14 січ.
  10. Вашків І. Варяж: Розповідь про село, якому повернуто його колишню назву, його історію. //Вперед.-1990.-9 січ.
  11. ”… вибирати не можна тільки батьківщину”.: (Про Угринів). //Голос з-над Бугу.-1995.-5 серп.
  12. Вашків І. Сокаль.: V ст.-краєзн.нарис. //Голос з-над Бугу.-1993.-20,24, 27 лют., 3, 6, 13, 17, 20, 31 берез., 3, 7, 10, 17, 24, 28 квіт., 5, 10, 15, 19, 22, 29 трав., 1994.-21, 25, 28 трав.,4,15,2, 29 черв., 2 липня.
  13. Вашків І. Сокаль теж готувався до Злуки.: УННР і ЗУНР). //Голос з-над Бугу.-1996. -20 січ.
  14. Вісті з осередків: Сокаль “Мамині зіроньки”:. Опільську.-550 літ. //Проосвіта.-1996.-8 черв.
  15. Гайдук О. Павло Мигаль (Павур) 1909-1955 (Шмитків). //Надбужанщина.-Т.3- Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1994.-с. 660-661.
  16. Голубець М. З історії міста Сокаля. // Надбужанщина.-Т.1.-с.660-661. - Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1986. - с. 165-180.
  17. Горбай М. Волиця Ком.у моїх спогадах. //Надбужанщина.-Т.2.-Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1989.- с. 400-404.
  18. Гура Я. Лешків. //Надбужанщина.-Т.2.-Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1989, -с.424-4219
  19. Гура Я. Мошків. //Надбужанщина.-Т.2. .-Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1989, 235-236
  20. Гура Я. Село Русинь. //Надбужанщина.-Т.2.- .-Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1989,-с.458-459
  21. Демусь А. Варяж (Новоукраїнка). //Надбужанщина.-Т.2.- .-Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1986,- 377-382 с.
  22. Демусь А. Ниновичі. // Надбужанщина.-Т.2.- .-Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1989.-с.437-438.
  23. Дещо з історії Сокаля. //Голос з-над Бугу.-1990.-6 верес.
  24. Дзядик-Іванець О. Родина Дзядиків (Батько Петро Дзядик був комендантом Сокаля, син Яків-Богдан згодом став директором лікарні, допомагав УПА. Євген став станичним ОУН в с.Горбків). //Надбужанщина.-Т.2.- .-Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1989..-с.854-856.
  25. Зміни у наказ сіл (Село Вишнівку переймевано на Завишенець). //Вперед.-1989.-7 лист.
  26. Зміни у назвах сіл: ( Село Новоукраїнку перейменовано на с. Варяж). //Вперед-1989-7 лист.
  27. Зміни у назвах сіл: (Село Перемога перейменовано на с. Опільськ). //Вперед-1989-7лист.
  28. І воїн і вчений.: Про Степан Ріпецького (Працював у Сокалі).//Голос з-над Бугу-1993-23 трав.
  29. Іванець І. Перетоки: З джерел нашої історії. //Голос з-над Бугу.-1992.-8 серп.
  30. Іванець І. Перетоки. //Надбужанщина.-Т.1.-Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1986.-с.412-417.
  31. Карп’юк І. Скоморохи: Фрагменти з минулого. //Голос з-над Бугу.-192.-29 лют.
  32. Карпяк І. Ульвівок і його давнє минуле. //Голос з-над Бугу.-1992-29 лют.
  33. Кімпінська-Тацюн С. Село Нисмичі. //Надбужанщина.-Т.1.-Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1986.-с. 402-407.
  34. Климчук М. Спасів. //Надбужанщина.-Т.1- Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1989. с. 425-427.
  35. Кней В. Ювілей світанкових сіл.: (Про с.Ниновичі). //Голос з-над Бугу.-1994.-22, 25, 29 черв.
  36. Книш Я. З найдавнішої історії Сокаля. //Голос з-над Бугу. - 1992. - 2 трав.
  37. Книш Я. Таємниці найдавнішого Сокаля. //Голос з-над Бугу.-1996.-13 серп.
  38. Книш Я. Три пожежі Сокаля. //Вперед.-1990.-15 берез. (Сторінки нашої історії).
  39. Король М. Село моє, розрадо юних літ...: (Село Переспа). // Голос з-над Бугу. - 1995.- 4 берез.
  40. Кортко Я. І радощі його і біди.: (Про с. Шарпанці). //Голос з-над Бугу.-1990.-8 груд.
  41. Костюк І. Село моє Хоробрів. //Голос з-над Бугу.-1992.-2, 5, 9, 13, 16, 25, 28 груд.
  42. Крук Ю. Боб’ятин. //Надбужанщина. -Т.3.- Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто,1994.-с.290-296.
  43. Курцеба В. Старгороду-900. //Сокальщина.-1997-31 лип.
  44. Макар В. Поториця. //Надбужанщина.-Т.1- Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто,1986.-с.418-424.
  45. Макар В. Тартаків місто і село Тартаківець. //Надбужанщина.- Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1994.-с. 339-344
  46. Мартинюк О. Свідки сивої давнини (Матів). //Вперед.-1985.-29 чевр.
  47. Мартинюк О. Свідки сивої давнини: Равщина. //Вперед-1985.-29 черв.
  48. Марушко В. На честь кого названо селище?: (Історія с.Жвирка). //Голос з-над Бугу.-1996.-10 лют.
  49. Марушко В. Про них мусимо знати: (Селище Жвирка до 52-ї річниці з дня утворення УПА). //Голос з-над Бугу.1994.-26 жовт
  50. Марущак В. Спогади у минуле: (Із сторінок життя людей с.Леещатів). //Голос з-над Бугу.-1995.-5, 8 лип.
  51. Мисак М. 900-річчя села Старгорода. //Голос з-над Бугу.-1997.-26 лип.
  52. Мілящук-Гайдуковська О. Мій спогад про Горбків. //Надбужанщина.-Т.1- Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто,1986.-с.396-398
  53. Музичук І. Інтелігенція Старгорода. //Мол.Галичина.-1998.-27 січ.
  54. Музичук Т. Та ін. Тартаківвські історії. //Просвіта.-1995.-10 черв.
  55. Новосад П. Перв’ятичі. // Надбужанщина. -Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1986.-Т.1.-с.408-411.
  56. Оніпко О. Сторінка з історії села (Завишень). //Вперед.-1990.-26 квіт.
  57. Парій А. Сказав не про все: деякі уточнення до статті “Хоробрів”. //Голос з-над Бугу.-1990.-16 серп.
  58. Парій А. Хоробрів.: Так називалося впродовж багатьох століть нинішнє село Правда. //Голос з-над Бугу.-1990.- 9 серп.-(З джерел нашої історії).
  59. Перейменовано вулиці (м.Сокаль). //Вперед-1990.-23 черв.
  60. Пинка Б. Перемога.: (З історії села). //Голос з-над Бугу.-1989.-20 черв.
  61. Полянчук В. На річці Драганці село.: (І ст.-краєзн.нарис про с. Боб’ятин). //Голос з-над Бугу.-1995. -20, 27, 30 верес., 4 жовт.
  62. Полянчук Б. Накувала зозуленька півтисячі з гаком: Боб’ятину - 550 років. //Голос з-над Бугу. -1998. - 8 верес.
  63. Попович Б. Село Княже і його родичі.: (Про походження назви села Княже). //Вперед.-1998.-29 лип.
  64. Проць О. Колись… село високої свідомості.: ( Опільсько). //Голос з-над Бугу.-1995.-18 січ.
  65. Проць О. У Романівку через Тартаків … //Голос з-над Бугу.-1994.-16 лют.
  66. Саламанчук І. Стенятин. //Голос з-над Бугу.-1993.-18 верес.
  67. Сандел В. Академік зі Скоморох.: (Про Й.З.Штокала-видат.укр.метаматика, академіка АН УРСР, заслуж. діяча науки). //Вперед.-1988.-1 жовт.
  68. Сич І. Свято, котре поєднало людей: (580 років с. Войславичі). // Голос з-над Бугу.-195.-24 черв.
  69. Семеньчук П. Старгород: Дещо з особистих спогадів. //Надбужанщина.- Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто,1994.Т.3.-с.335-338.
  70. Солодяк О. Селище Жвирка: Дещо з особистих спогадів. //Надбужанщина.- Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1994.Т.3.- с.339-344.
  71. Солодяк О. Селище Жвирка: Його минуле, сучасне, майбутнє. //Голос з-над Бугу.-1995.-21 черв.
  72. Стасюк І. Через Опільське пролягав “цісарський гостинець” і багато його мешканців воювали у сотні “Голуба”. //Голос з-над Бугу.-1999.-23 берез.
  73. Стасюк М., Макар В. Село Городовичі. //Надбужанщина- Нью - Йорк- Париж - Сидней - Торонто.1994.-с.299-307.
  74. Скотницький З. Сокальчанин, який відомий у Парижі: (Про відомого укр. Математика, доктора фізико-математичних наук Йосипа Штокало, уродж. с.Скоморохи). //Голос з-над Бугу.-1999.-5 січ.
  75. Ступницький С.Л., Зельцер О.С.Сокаль. //Історія міст і сіл УРСР. В.26-и т.: Львівська область.-К.: -1968.-с.721-736.
  76. Тисовський Е. Сокаль: листопад 1918 р. //Голос з-над Бугу.-1993.-30 жовт.
  77. Трохимчук Р. На річці Драганці село.: ( Про відзначеня 545-річчя с. Боб’ятин). //Голос з-над Бугу.-1993.-17 берез.
  78. Хома І. Хоробрів. //Надбужанщина.- Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1986.-Т.1.-с.444-449.
  79. Хрущ Н. Село мов писанка.: (Про с. Хоробрів). //Голос з-над Бугу.-1991.-4 черв.
  80. Шилюк С. Село Тудорковичі в роки 1918-1920 рр. //Надбужанщина- Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1986.-т.1.-с.339-344.
  81. Шраменко Р. Тудорковичі. // Надбужанщина- Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1994.-с.3.
  82. Щудло Я. Село-історичну назву: (про с. Ланкове). //Голос з-над Бугу.-1990.-11 груд.
  83. Яремко-Баран М. Спасів і Торки в моїх спогадах. // Надбужанщина- Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто,1989.-Т.2.-с.469-470.

  продовження >>

  Сокальська центральна районна бібліотека ім. В.Бобинського